Succesvolle pilot digitaal archiveren Tresoar en Provincie Fryslân

Tresoar en de Provincie Fryslân hebben ervaring opgedaan met het overbrengen van digitaal archief van de Provincie Fryslân naar het E-depot van Tresoar. Vol trots hebben zij de uitkomsten van de pilot gepresenteerd. Het doel is dat de informatie openbaar en duurzaam digitaal toegankelijk wordt voor de overheid en de burgers.

De samenwerking draagt daarnaast ook bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Bovendien grijpen Tresoar en de Provincie de uitkomsten aan om samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een start te maken met een Friese bewaarstrategie.

Van Kaliber heeft met veel plezier de projectleiding, aanpak en inhoudelijke technische/functionele ondersteuning van deze pilot verzorgd.

Wil jij ook meer weten over digitaal archiveren? Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

Meer over de pilot van Tresoar en de Provincie Fryslân lees je op https://www.tresoar.nl/nieuws/pages/pilot-e-depot-succesvol-.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx