Succesvolle opnames e-depot Erfgoed Leiden en Omstreken

In de afgelopen maanden zijn met succes testopnames uitgevoerd in samenwerking met HLTsamen, RDOG Hollands Midden en gemeente Leiden. Zo is de vorming van een e-depot weer een stap dichterbij gekomen. Alle drie de testopnames zijn met succes uitgevoerd.

Ruimtelijke plannen
HLTsamen (Hillegom, Lisse, Teylingen) droeg voor de testopname ruimtelijke plannen aan. Een ruimtelijk plan is gevormd uit een aantal bestanden in samenhang, waaronder GIS-bestanden. De uitdaging was deze goed te archiveren en raadpleegbaar te maken via de website.

Netwerkschijf
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden leverde een deel van een netwerkschijf, met het archief van de netwerkorganisatie Jonge Ambtenaren. Het archief is deels openbaar, had weinig metadata en was goed testmateriaal.

Website
Van de gemeente Leiden kwam de wens haar website te archiveren in het e-depot. Dit is rechtstreeks gelukt, zonder tussenkomst van webarchiefapplicaties. Dit website-archief is bovendien goed online te raadplegen.

“Het eindresultaat van de pilot mag er zijn. De in het e-depot opgenomen archieven
worden mooi gepresenteerd en het zoeken werkt prima. Complimenten!” (RDOG HM)