SharePoint/Teams

Teams, SharePoint, M365 zijn termen die vaak door elkaar heen gebruikt worden. Deze tools spelen een cruciale rol in het dagelijks werk van bijna alle medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ze gebruiksvriendelijk zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. Zo is informatie snel en makkelijk te vinden én goed te bewaren.

Gebruiksvriendelijk

Effectieve samenwerken in SharePoint en Teams vraagt om duidelijke sturing van het management en heldere werkafspraken binnen de organisatie. Het vereist ook digitale vaardigheden en discipline de informatie georganiseerd te houden.

Bij Van Kaliber begeleiden  onze SharePoint-experts begeleiden jou op dit gebied. Samen zorgen we voor een gebruiksvriendelijke inrichting, documenteren we de werkafspraken en verzorgen we training voor medewerkers.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Onze experts zorgen ervoor dat jouw SharePoint/Teams-omgeving voldoet aan de wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet en de AVG. Vanaf het begin stellen we passende bewaartermijnen in en zorgen we voor toegang alleen voor geautoriseerd personeel. Zo voldoet jouw SharePoint/Teams aan de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiliging en privacywetgeving.

Expertise Van Kaliber

Van Kaliber biedt kennis, advies, projectleiding en implementatie- en migratiediensten voor SharePoint. Onze bewezen aanpak kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid en een gestructureerde, resultaatgerichte werkwijze. Wij vertalen jouw doelstellingen naar duidelijke resultaten en bereiken deze op een verantwoorde en resultaatgerichte wijze. Met onze jarenlange ervaring en nauwkeurigheid creëren we snelheid en consensus.

Van Kaliber heeft veel ervaring met organiseren van metadata, het configureren en migreren van SharePointomgevingen en het opstellen van de benodigde documentatie en werkinstructies.

We werken altijd volgens een gestructureerde aanpak en hebben expertise in Sharepoint, evenals in de methoden en modellen, zoals het MDTO.

Configuratie SharePoint

Samen richten we de structuur in. We baseren onze aanpak op best practices en standaarden. We werken conform de Archiefwet, AVG en de landelijke standaarden voor informatiebeveiliging.

We helpen je bij het structureren van jouw informatie. We helpen je ook bij het bewerken van de data (denk aan het verrijken van de metadata en het opschonen bestanden) indien nodig.

We maken gebruik van moderne tools om metadata op een nauwkeurige wijze te verrijken, te structureren en aan te leveren.

Migratie SharePoint

Veel organisaties, inclusief overheidsinstellingen, hebben te maken met grote hoeveelheden privacygevoelige informatie. Ongeacht waar jouw informatie momenteel wordt opgeslagen, we helpen je met een veilige en probleemloze migratie!

Training SharePoint

SharePoint is meer dan alleen IT. Dankzij onze jarenlange trainingservaring, zorgen we ervoor dat iedereen die met SharePoint werkt, er effectief mee kan werken.

Beheer SharePoint

We stellen de juiste beheerstructuur in met de juiste mensen op de juiste posities. We helpen je bij het documenteren van processen en zorgen ervoor dat iedereen duidelijke werkafspraken heeft, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht.

Doorontwikkeling SharePoint

Werk je al een tijdje met SharePoint? Dan is het tijd om de mogelijkheden verder te verkennen. Vraag onze SharePoint-expert om een APK-check om jouw SharePoint-omgeving grondig te evalueren. Zo benut je alle beschikbare functies optimaal!

Werken de medewerkers toch niet graag met SharePoint? Kan het gebruik ervan verder verbeterd worden? Onze SharePoint-expert zorgt ervoor dat de knelpunten worden opgelost en jouw medewerkers tevreden zijn over SharePoint!

Archiveren MS365 met Preserve365

Met Preserve365 van Preservica kan je in Microsoft inhoud identificeren, categoriseren en veilig opslaan voor langdurige of permanente bewaring.

Preserve365 ondersteunt Microsoft SharePoint, Teams, OneDrive en Exchange-archivering. Preserve365 is ontworpen voor organisaties met strikte wettelijke, privacy- en beveiligingsvereisten, zoals overheidsorganisaties.

 

Waarom je voor ons kiest:

  • Onze gecertificeerde SharePoint experts helpen om jouw SharePoint/Teams snel gebruiksvriendelijk en in overeenstemming met de wetgeving te maken!

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of vraag een offerte!

Bekijk ook ons SharePoint-project voor meer informatie over onze SharePoint-dienstverlening!

Klantcases

Logo Aedes

Inrichten digitaal archief in SharePoint


Van Kaliber heeft met  Aedes, de branchevereniging van Nederlandse woningcorporaties, hun digitaal archief ingericht in SharePoint.

Projectleiding en inhoudelijke expertise

Op verzoek van het MT heeft Van Kaliber een “Visie op archiveren” opgesteld. Samen met de betrokken medewerkers is een documentenplan opgesteld. Op basis hiervan is SharePoint ingericht. De werkprocessen en procedures rondom archivering zijn beschreven. Vervolgens zijn de werkinstructies opgesteld. Tenslotte zijn de communicatie en de training aan het MT en de medewerkers voorbereid. Aedes was hiermee in staat om zelf de trainingen te verzorgen. In de procedures is een jaarlijkse opruimweek opgenomen, zodat het archief op orde blijft!

SharePoint is gebruiksvriendelijk ingericht en voldoet aan de wetgeving

Doorlooptijd: 6 maanden.

Logo RHC Vecht en Venen

Inrichten digitaal archief in SharePoint

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. Daarnaast bezit ze een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek.

RHCVV heeft aan Van Kaliber gevraagd om haar te ondersteunen bij maken van een mapping van SharePoint op MDTO, het uitwerken van  een classificatiemodel voor SharePoint en het migreren van de oude naar de nieuwe SharePointomgeving.

Logo Waardlanden

Digitaal archief in SharePoint

De Reinigingsdienst Waardlanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van afvalbeheer en schoonmaakdiensten in de regio. De Reinigingsdienst Waardlanden is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Zij zochten een praktische en concrete oplossing om digitale documenten goed te bewaren en makkelijk terug te vinden. De experts Van Kaliber deden onderzoek en adviseerden Waardlanden om SharePoint in te zetten.

Logo Provincie Zuid-Holland

Dataroom in SharePoint

De Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben  samengewerkt aan  d e aanleg van de Rijnlandroute, een optimalisatie van het wegennet rondom Leiden. Bij dergelijke grote projecten wordt gebruik  gemaakt  van een dataroom, omdat het van groot  belang is dat alle  documentatie actueel, volledig  en juist is.

Van Kaliber voerde de projectleiding en leverde inhoudelijke expertise voor het inrichten van de dataroom in SharePoint. Daarbij is gebruik  gemaakt van specifieke tooling voor de geautomatiseerde migrate. Tevens zijn de bronapplicaties opgeschoond. Vervolgens is  de documentatie en werkinstructies opgesteld. Van  Kaliber heeft de medewerkers getraind.

Wat klanten zeggen

“Marita is een gedreven projectleider en liet dit zien tijdens het project “Zaakgericht werken in de Leidse regio”. Ze houdt de gang van zaken goed in de gaten en weet iedereen erbij te houden. Daarnaast houdt ze de focus op het einddoel en weet op de juiste momenten de daadkracht te genereren om besluiten te nemen. Ook beschikt ze over een goede dosis relativeringsvermogen en humor. Kortom, een fijne collega om mee samen te werken.”

“Resultaatgericht, kennis van de landelijke standaarden. Veel kennis van implementatie van zaakgericht werken als proces, systeemonafhankelijk.”

“Met name door sterke inzet op communicatie is het project een succes geworden”.