Resultaten 1e uitvraag Monitor Digitale Informatie- RAA nu beschikbaar

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de resultaten van de Monitor Digitale Informatie 2018 gepubliceerd. Het doel van de Monitor Digitale Informatie is om een beeld te krijgen van de te verwachten instroom van informatie in het e-depot. Dit gaat om het aantal terabytes, maar ook om het identificeren van datasets met grotere risico’s wat betreft de duurzame toegankelijkheid.

Het Regionaal Archief Alkmaar gaat het onderzoek jaarlijks herhalen om zo een steeds accurater beeld van de omvang en aangroei van digitale informatie bij de gemeenten te krijgen. “Het is op basis van deze eerste uitvraag nog te vroeg om verregaande conclusies te trekken over de aard en de omvang van de digitale informatie of uitspraken te doen over kengetallen. Toch is de informatie die al wél opgehaald is, zeer van belang voor ons om het beleid ten aanzien van het e-depot vorm te geven”.