Project uitgelicht: eigen e-depot voor Tresoar

Per 1 juli 2022 heeft Tresoar, de schatkamer van Fryslân, een eigen e-depot. Van Kaliber heeft Tresoar met veel plezier mogen ondersteunen.
Per 1 juli 2022 heeft Tresoar, de schatkamer van Fryslân, een eigen e-depot waarmee ze overheidsinstellingen – en op termijn ook bedrijven, verenigingen en particulieren – wil faciliteren in het behouden, gebruiken en raadplegen van digitale en gedigitaliseerde informatie.
Tresoar heeft de afgelopen twee jaar, door middel van pilots met Provincie Fryslân en Gemeente Súdwest-Fryslân, ervaring opgedaan met het overbrengen van digitale informatie naar een e-depot. Ook het proces van overbrenging is al ingericht.
Naar aanleiding van deze ervaringen heeft Tresoar ervoor gekozen te investeren in een eigen digitaal duurzame bewaarplaats. De e-depotvoorziening is er om archiefmateriaal op lange termijn toegankelijk, zichtbaar en begrijpelijk te houden, zelfs als de oorspronkelijke technologie verouderd raakt.
In juni is het aanbestedingstraject succesvol afgerond met een overeenkomst met Preservica, een Britse organisatie die software levert aan erfgoedinstellingen en overheden over de hele wereld. Het systeem wordt wereldwijd gebruikt en is goed doorontwikkeld. Preservica zet in op innovatie, zodat Tresoar met dit pakket haar ontwikkelingen op gebied van digitale duurzaamheid verder vorm kan geven. De flexibiliteit van het pakket geeft mogelijkheden voor zowel lokale overheden als historische verenigen en andere cultureel erfgoed instellingen om informatie digitaal duurzaam te bewaren. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid de Friese taal toe te passen.
Van Kaliber heeft Tresoar met veel plezier begeleid bij de twee pilots, de procesinrichting voor het overbrengen van digitaal archief en de aanbesteding.