Project uitgelicht: Business case voor gemeente Amersfoort

stadhuis gemeente amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat het e-Depot gebruiken als digitale archiefbewaarplaats voor de permanent te bewaren archieven van Amersfoort, de regiogemeenten en particuliere archieven. Het betreft digitaal en gedigitaliseerd archief uit verschillende bronapplicaties, zoals bouwvergunningen, fotomateriaal, videotulen, en bestemmingsplannen.

e-Depot voor digitaal archief

Afgelopen maanden is door de gemeente Amersfoort veel voorwerk gedaan om inzicht te krijgen in de werking van een e-Depot en wat erbij komt kijken om de voorziening te beheren, de informatie te bewaren en beschikbaar te stellen. De conclusie is dat digitale overbrenging en de daarbij behorende beheerwerkzaamheden leiden tot nieuwe taken en rollen. En dat daar extra capaciteit en kennis voor nodig is.

Business case en advies

Om te komen tot een aanpak is Van Kaliber gevraagd een advies inclusief business case op te stellen voor het opzetten van een beheerorganisatie voor het e-Depot. Hierbij is onder andere gekeken naar de structurele lasten en de formatie voor het beheer van het e-Depot, beleid, advies en accountmanagement.

Meer weten?

Heeft u vragen over digitaal archiefbeheer? Van Kaliber heeft veel ervaring met het opstellen van business cases en het inrichten van digitale archiefsystemen. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactpagina!