Project uitgelicht: Bestemmingsplannen archiveren in het e-depot

Bestemmingsplan Binnenhaven 1, Velsen. Weergave via ruimtelijkeplannen.nl

Op 23 januari jl vond bij het Noord-Hollands Archief in samenwerking met de gemeente Velsen de presentatie plaats van de pilot waarin digitale bestemmingsplannen van de gemeente Velsen zijn opgenomen in het e-depot.

Deze testoverbrenging is uitgevoerd aan de hand van het 10-stappenplan; een beproefde methode van Van Kaliber voor het overbrengen van digitaal archief. 

In dit rapport Evaluatierapport_testopname_Velsen_NHA lees je alles over de doelen, aanpak, bevindingen, conclusies, lessons learned en de aanbevolen vervolgstappen.

We zetten de conclusies hieronder op een rijtje: 

1. Met deze test is aangetoond dat de gemeente Velsen met behulp van de exporttool NedArchiveren een bestemmingsplan kan exporteren naar het NHA e-depot in Preservica. 

2. Ook de controle met de pre-ingesttool, de opname in het e-depot en het beschikbaar stellen via Preservica Universal Acces verliepen goed. 

3. In Preservica kan een bestemmingsplan duurzaam worden bewaard, gepreserveerd en is het online toegankelijk en doorzoekbaar voor bezoekers. 

4. De metadatamapping verliep goed. 

5. De archiefinspectie heeft kaders aangegeven voor archivering van digitale bestemmingsplannen. 

6. Er zijn twee zogenaamde serviceproducten en de originele DXF-ondergrond toegevoegd. Een serviceproduct en de ondergrond zijn onderdelen van het bestemmingsplan die, vanuit de Archiefwet 1995, niet verplichte onderdelen zijn voor het e-depot. Echter, met het aanbieden van de serviceproducten wordt het raadplegen van het bestemmingsplan in Preservica voor bezoekers extra aantrekkelijk en biedt meer context. 

7. Bezoekers die niet beschikken over een GIS-viewer kunnen gebruik maken van open source GIS-viewers. De toepassing QGIS is succesvol getest. Om de bezoeker van het e-depot daarmee op weg te helpen wordt door het NHA in samenwerking met de ruimtelijke experts van de gemeente Velsen een handleiding opgesteld voor het raadplegen van de geografische informatie van de bestemmingsplannen. De handleiding wordt in het e-depot bij de collectie geplaatst.

De laatste drie conclusies zijn goede vervolgstappen, voortbouwend op de pilot ruimtelijke plannen van Erfgoed Leiden en Teylingen (HLTsamen) en het Noord-Hollands Archief. Lees meer over deze eerdere pilot.

Van Kaliber heeft weer met veel plezier bijgedragen aan deze testoverbrenging en wenst het Noord-Hollands Archief en de gemeente Velsen veel succes met de vervolgstappen om te komen tot de daadwerkelijke overbrenging van de bestemmingsplannen van de gemeente Velsen.

Meer lezen? Lees ook het eerdere evaluatierapport van de pilot ketentest digitaal archiveren Ruimtelijke bestanden in het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken, Teylingen (HLTsamen) en het Noord-Hollands Archief.