Metadatamapping

Wij begeleiden je bij het opstellen van een metadataschema en het maken een data-mapping. We gaan aan de slag op basis van een helder stappenplan en in samenwerking met de systeemeigenaar. En als het nodig is, betrekken we de leverancier erbij.

Wanneer je de stap maakt om archief te migreren naar een e-depot, kan je wel wat hulp gebruiken. Wij helpen je om de informatie voor te bereiden voor opname in het e-depot.

Wij hebben ervaring met de architectuur (OIAS-model), metadata (o.a. TMLO/MDTO en het hiervan afgeleide ToPX XSD) en inmiddels vele (test-)opnames gerealiseerd.

Datamigratie

Ben je de partij die informatie moet aanleveren aan een e-depot? Wij helpen je bepalen welke data volgens de wettelijke richtlijnen bewaard moet blijven en welke niet. We controleren de kwaliteit van de data (juiste bestandsformaten, voldoende metadata, juiste structuur). En indien nodig schonen we de data op, voorzien ze van de juiste metadata en zetten het klaar in de juiste structuur.

Export en ingest
Wij verzorgen de opname van het archief in het e-depot. Wij ondersteunen de volledige migratie van de informatie uit de bronsystemen naar het e-depot inclusief alle metadata, naar welk formaat dan ook. Wij gebruiken moderne tools om metadata te verrijken, structureren en in de juiste formaten aan te leveren (ToPX, sidecar, SIP/RIP).

Structureren van grote hoeveelheden data
Overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg hebben te maken met grote hoeveelheden, vaak privacygevoelige informatie. Ook wanneer je een groot archief heeft met veel data, kunt je deze veilig archiveren en probleemloos opvragen in een e-depot. Ook bij het structureren van de informatie helpen we je graag.

Ruimtelijke plannen, netwerkschijven en meer
Ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, videotulen. Informatie bevindt zich in allerlei applicaties en op netwerkschijven. Belangrijke informatie wil je veilig bewaren. Wij begeleiden je bij het structureren en migreren naar een veilige archiefbewaarplaats en nemen je het moeilijke werk uit handen.

Klantcases

Bouwvergunningen, Ruimtelijke plannen, Videotulen, Zaaksysteem, Websitearchief in E-depot

We begeleiden Erfgoed Leiden en Omstreken bij de(test-)opnames van ruimtelijke plannen, websitearchief, netwerkschijf, videotulen, particulier archief, bouwvergunningen en een zaaksysteem van de bij Erfgoed Leiden aangesloten archiefvormers, zoals de gemeente Leiden, Katwijk, HLTsamen en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Bouwvergunningen in E-depot

West-Brabants Archief heeft de E-depotvoorziening vervangen en de collecties opnieuw ge-ingest in de nieuwe E-depotvoorziening.

Migratie uit DocBase naar E-depot Tresoar

Tresoar en de Provincie Fryslân hebben een pilot uitgevoerd met overbrengen van digitaal archief van de Provincie Fryslân naar het E-depot van Tresoar (Preservica on premise). Vol trots hebben zij de uitkomsten gepresenteerd. De samenwerking draagt daarnaast ook bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Bovendien grijpen Tresoar en de Provincie de uitkomsten aan om samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een start te maken met een Friese bewaarstrategie.

Van Kaliber heeft de projectleiding en de inhoudelijke technische/functionele ondersteuning van deze pilot verzorgd.