Metadatamapping

Wij begeleiden je bij het opstellen van een metadataschema en het maken een data-mapping. We gaan aan de slag op basis van een helder stappenplan en in samenwerking met de systeemeigenaar. En als het nodig is, betrekken we de leverancier erbij.
Begeleiding bij in het structureren van data
Wanneer je de stap maakt om archief te migreren naar een e-depot, kan je wel wat hulp gebruiken. Wij helpen je om de informatie voor te bereiden voor opname in het e-depot.

Wij hebben ervaring met de architectuur (OIAS-model) en metadata (o.a. TMLO/MDTO en het hiervan afgeleide ToPX XSD)

Datamigratie

Ben je de partij die informatie moet aanleveren aan een e-depot? Wij helpen je bepalen welke data volgens de wettelijke richtlijnen bewaard moet blijven en welke niet. We controleren de kwaliteit van de data (juiste bestandsformaten, voldoende metadata, juiste structuur). En indien nodig schonen we de data op, voorzien ze van de juiste metadata en zetten het klaar in de juiste structuur.

Export en ingest van de archiefstukken en metadatasets
Wij verzorgen de opname van het archief in het e-depot. Wij ondersteunen de volledige migratie van de informatie uit de bronsystemen naar het e-depot inclusief alle metadata, naar welk formaat dan ook. Wij gebruiken moderne tools om metadata te verrijken, structureren en in de juiste formaten aan te leveren (ToPX, sidecar, SIP/RIP).

Begeleiding bij het structureren van grote hoeveelheden data
Overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg hebben te maken met grote hoeveelheden, vaak privacygevoelige informatie. Ook wanneer je een groot archief heeft met veel data, kunt je deze veilig archiveren en probleemloos opvragen in een e-depot. Ook bij het structureren van de informatie helpen we je graag.

Ingest services ruimtelijke plannen, netwerkschijven en meer
Ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, videotulen. zaaksystemen, DMS, particulier archief, netwerkschijven. Deze informatie wil je veilig bewaren. Wij begeleiden je bij het structureren en migreren naar een veilige archiefbewaarplaats en nemen je het moeilijke werk uit handen.