Opdrachtgevers

Sinds 2009 heeft Van Kaliber al meer dan 50 opdrachten op het gebied van ICT & Informatiemanagement mogen uitvoeren.

Onze opdrachtgevers vragen ons vanwege onze expertise op het gebied van digitaal informatiemanagement en archiefbeheer. Van visie, (Europese) Aanbestedingen tot implementatie van ICT-systemen. Van procesoptimalisatie tot kwaliteitszorg. En daarnaast ook voor advies, training en het opleveren van concrete producten, waaronder een Handboek Vervanging, business case (Monitor Digitale Informatie) of een IPA.

Referenties

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige procedure gegund aan Preservica, leverancier van preserveringsoftware. Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats.

"Eerst leek het ons wat omslachtig om een marktconsultatie te houden, maar het is zeer nuttig geweest. Heeft ons een goed beeld gegeven van de markt en ook duidelijkheid over onze vraagformulering".