Resultaten 1e uitvraag Monitor Digitale Informatie- RAA nu beschikbaar

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de resultaten van de Monitor Digitale Informatie 2018 gepubliceerd. Het doel van de Monitor Digitale Informatie is om een beeld te krijgen van de te verwachten instroom van informatie in het e-depot. Dit gaat om het aantal terabytes, maar ook om het identificeren van datasets met grotere risico’s wat betreft […]

E-depot Erfgoed Leiden en Omstreken van start na ondertekening overeenkomst

Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige procedure gegund aan Preservica, leverancier van preserveringsoftware. Op 11 januari 2019 ondertekenden Erfgoed Leiden en Omstreken en Preservica een overeenkomst. Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats. Marita Langerak verzorgt sinds 2016 de projectleiding […]