NieuwsNieuwe Opdracht Van Kaliber: Handboek Vervanging voor digitaal werken gemeente Noordwijk

Voor de gemeente Noordwijk schrijven wij het Handboek Vervanging en begeleiden wij het besluitvormingstraject. Daarna nemen we alle betrokkenen mee in de impact ervan op digitaal werken.


Opdracht Van Kaliber: inrichting en functioneel beheer e-depot (Preservica)

Van Kaliber levert de Kwartiermaker voor de inrichting en het dagelijks functioneel beheer van het digitaal archief (e-depot) van Erfgoed Leiden en Omstreken. De kwartiermaker verzorgt de inrichting van de SaaS-oplossing van Preservica, richt het functioneel applicatiebeheer in en verzorgt het dagelijks functioneel beheer tijdens de realisatie van de testopnames in het e-depot.


Erfgoed Leiden en Omstreken kiest voor de Monitor Digitale Informatie

Erfgoed Leiden en Omstreken is van start met de Monitor Digitale Informatie. Met behulp van de Monitor wil Erfgoed Leiden inzicht krijgen in de aard en de omvang van de digitale informatie die zal worden aangeleverd door de aangesloten gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen.

Op basis van de resultaten kunnen de kosten en de risico’s van het digitale informatiebeheer in de huidige situatie worden afgewogen tegen de kosten van uitplaatsen of (vervroegd) overbrengen.

Erfgoed Leiden heeft een e-depot als digitale bewaarplaats om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen.
Monitor Digitale Informatie 2018 RAA


Resultaten 1e uitvraag Monitor Digitale Informatie- RAA nu beschikbaar

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de resultaten van de Monitor Digitale Informatie 2018 gepubliceerd. Het doel van de Monitor Digitale Informatie is om een beeld te krijgen van de te verwachten instroom van informatie in het e-depot. Dit gaat om het aantal terabytes, maar ook om het identificeren van datasets met grotere risico’s wat betreft de duurzame toegankelijkheid.

Het Regionaal Archief Alkmaar gaat het onderzoek jaarlijks herhalen om zo een steeds accurater beeld van de omvang en aangroei van digitale informatie bij de gemeenten te krijgen. “Het is op basis van deze eerste uitvraag nog te vroeg om verregaande conclusies te trekken over de aard en de omvang van de digitale informatie of uitspraken te doen over kengetallen. Toch is de informatie die al wél opgehaald is, zeer van belang voor ons om het beleid ten aanzien van het e-depot vorm te geven”.

--------------------------------------------------------------------------------------

E-depot Erfgoed Leiden en Omstreken van start na ondertekening overeenkomst

E-depot Erfgoed Leiden en Omstreken van start


Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige procedure gegund aan Preservica, leverancier van preserveringsoftware. Op 11 januari 2019 ondertekenden Erfgoed Leiden en Omstreken en Preservica een overeenkomst.

Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats. Marita Langerak verzorgt sinds 2016 de projectleiding van het project "E-depot ELO opzetten".

In 2016 is Erfgoed Leiden gestart met het opzetten van een e-depot. Er is ervaring opgedaan met het overbrengen en beheren van digitale archiefbestanden, zowel technisch en functioneel. In 2017 heeft Erfgoed Leiden een adviseur digitale archieven aangesteld, die de aangesloten gemeenten adviseert en begeleidt bij de voorbereidingen voor digitaal duurzaam archiveren. Daarnaast heeft Erfgoed Leiden samen met Roxit, het NHA en de HLTSamen een pilot uitgevoerd, waarin de ketentest van creatie tot digitale duurzame archivering van ruimtelijke plannen succesvol is doorlopen.


Monitor Digitale Informatie

Van Kaliber heeft in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar een nieuw product ontwikkeld. De Monitor Digitale Informatie geeft snel en simpel inzicht in de kosten en de risico’s van digitale informatie. Komt deze Monitor jou ook van pas? Kijk op www.monitordigitaleinformatie.nl


Nieuwe opdracht Van Kaliber bij gemeente Haarlem/Zandvoort

Wij zijn gestart met nieuwe opdracht! Voor de gemeente Haarlem/Zandvoort verzorgen wij de projectleiding en informatie-analyse voor het digitaliseren van twee gemeentelijke archieven. Zo krijgen de medewerkers ook op hun werkplek digitaal toegang tot de informatie. En dat komt de dienstverlening ten goede.


E-mail archivering nog lang niet op orde!

E-mail archivering is nog lang niet op orde, dat is de kernboodschap uit het eindrapport van de proeftuin emailbewaring door VNG Realisatie. Aanbevelingen: realiseer de archieffunctie en de duurzame toegankelijkheid. Leun niet alleen op gedragsrichtlijnen, maar probeer vooral technisch oplossingen te vinden door innovatie.


Opdracht aanbesteding Zaakgericht Werken Leidse Regio afgerond

Afgelopen week is onze opdracht bij de Leidse Regio (Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71) afgerond. Bedankt voor de prettige samenwerking en de prachtige bos bloemen van de stuurgroep! - juli 2018.


Pilot digitaal archivering bestemmingsplannen succesvol

Van Kaliber heeft voor Erfgoed Leiden de projectleiding verzorgd van de ketentest om digital born ruimtelijke bestanden op te slaan in een e-depot. Samen met HLT-Samen (gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) is gebruik gemaakt van het e-depot van het Noord-Hollands Archief en het systeem Dezta van Roxit. Lees meer in het eindrapport.