Nieuws

E-depot Erfgoed Leiden en Omstreken van start

E-depot Erfgoed Leiden en Omstreken van start na ondertekening overeenkomst

Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige procedure gegund aan Preservica, leverancier van preserveringsoftware. Op 11 januari 2019 ondertekenden Erfgoed Leiden en Omstreken en Preservica een overeenkomst.

Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats. Marita Langerak verzorgt sinds 2016 de projectleiding van het project "E-depot ELO opzetten".

In 2016 is Erfgoed Leiden gestart met het opzetten van een e-depot. Er is ervaring opgedaan met het overbrengen en beheren van digitale archiefbestanden, zowel technisch en functioneel. In 2017 heeft Erfgoed Leiden een adviseur digitale archieven aangesteld, die de aangesloten gemeenten adviseert en begeleidt bij de voorbereidingen voor digitaal duurzaam archiveren. Daarnaast heeft Erfgoed Leiden samen met Roxit, het NHA en de HLTSamen een pilot uitgevoerd, waarin de ketentest van creatie tot digitale duurzame archivering van ruimtelijke plannen succesvol is doorlopen.


Monitor Digitale Informatie

Van Kaliber heeft in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar een nieuw product ontwikkeld. De Monitor Digitale Informatie geeft snel en simpel inzicht in de kosten en de risico’s van digitale informatie. Komt deze Monitor jou ook van pas? Kijk op www.monitordigitaleinformatie.nl


Nieuwe opdracht Van Kaliber bij gemeente Haarlem/Zandvoort

Wij zijn gestart met nieuwe opdracht! Voor de gemeente Haarlem/Zandvoort verzorgen wij de projectleiding en informatie-analyse voor het digitaliseren van twee gemeentelijke archieven. Zo krijgen de medewerkers ook op hun werkplek digitaal toegang tot de informatie. En dat komt de dienstverlening ten goede.


E-mail achrivering nog lang niet op orde!

E-mail archivering is nog lang niet op orde, dat is de kernboodschap uit het eindrapport van de proeftuin emailbewaring door VNG Realisatie. Aanbevelingen: realiseer de archieffunctie en de duurzame toegankelijkheid. Leun niet alleen op gedragsrichtlijnen, maar probeer vooral technisch oplossingen te vinden door innovatie.


Marita Langerak is dagvoorzitter op Kennisdag Kodision "Visie op digitaliseren"

Het was een nuttige dag in het Muntgebouw in Utrecht! Dat vonden de aanwezigen ook. Zij waren van Heerlen tot Tietjerksteradeel afgereisd. In een informele setting, met de koffie nog in de hand, gingen we aan de slag met thema’s als common ground en de klant centraal. Lees meer in het blog van Kodision - oktober 2018.


Opdracht aanbesteding Zaakgericht Werken Leidse Regio afgerond

Afgelopen week is onze opdracht bij de Leidse Regio (Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71) afgerond. Bedankt voor de prettige samenwerking en de prachtige bos bloemen van de stuurgroep! - juli 2018.


Pilot digitaal archivering bestemmingsplannen succesvol

Van Kaliber heeft voor Erfgoed Leiden de projectleiding verzorgd van de ketentest om digital born ruimtelijke bestanden op te slaan in een e-depot. Samen met HLT-Samen (gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) is gebruik gemaakt van het e-depot van het Noord-Hollands Archief en het systeem Dezta van Roxit. Lees meer in het eindrapport.