Weet jij hoeveel informatie jouw organisatie moet bewaren?

 • In welke applicaties de informatie zit?
 • Hoeveel terabyte het is?
 • Welke risico’s er zijnen welke maatregelen je moet treffen?
 • En – niet onbelangrijk – wat gaat het je kosten?

 

Snel inzicht in de omvang, risico’s en kosten!

Tegenwoordig staat informatie niet meer alleen op papier, maar zit versnipperd in verschillende systemen, zoals e-mail, netwerkschijven, vakapplicaties, DMS en zaaksystemen.

Overheidsorganisaties moeten digitale informatie bewaren en beheren zodat deze informatie beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft. Ook over 20, 30 of 100 jaar is de digitale informatie van nú nodig voor beleid en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

Inzicht met de Monitor Digitale Informatie

Van Kaliber verzamelt, analyseert en verwerkt alle gegevens en maakt een heldere rapportage. Je hebt inzicht in de belangrijkste keuzes die je de komende tijd moet maken.

Wil je nog meer inzicht?

Ben je al aan de slag met digitale informatie vragen en wil je meer inzicht? Wij maken ook een gedetailleerde rapportage pér applicatie of dataverzameling!

De Monitorplus+ biedt inzicht in:

 • Is de metadata volledig?
 • Zijn er (bijna) dubbele bestanden?
 • Wat is inhoud en de kwaliteit van dossiers?
 • Is de data veilig opgeslagen (recordmanagementfunctionaliteit)?
 • Kan de informatie geëxporteerd worden?
 • Kan de informatie vernietigd worden?
 • Wat moet er gebeuren met de persoonsgegevens in het kader van de AVG?

Klantcases

Opzetten e-depot Van Kaliber verzorgt de projectleiding voor het opzetten van het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken. Aanbesteding e-depot We begeleidden de marktconsultatie en de aanbesteding. We richtte de Cloud-oplossing in als e-depotvoorziening, zetten de beheerorganisatie en het functioneel applicatiebeheer op en trainden alle betrokken medewerkers. “Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige aanbestedingsprocedure gegund. Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats”. Inrichten en testopnames e-depot We begeleiden Erfgoed Leiden bij de succesvolle(test-)opnames van ruimtelijke plannen, websitearchief, netwerkschijf, videotulen, particulier archief, bouwvergunningen en een zaaksysteem van de bij Erfgoed Leiden aangesloten archiefvormers, zoals de gemeente Leiden, Katwijk, HLTsamen en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.
Europese aanbesteding Zaakgericht Werken Van Kaliber heeft leiding gegeven aan den Europese aanbesteding van de ICT-Oplossing voor Zaakgericht Werken voor de samenwerkende gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en hun bedrijfsvoeringsorganisatie SP71. De aanbesteding in binnen budget en op tijd gerealiseerd.
Recordmanagement Van Kaliber adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het records management, waardoor zij weer op de juiste manier verder kunnen. Van Kaliber hielp de SVB met het opstellen van Handboek Vervanging en gaf advies over de inbedding van recordmanagementfunctionaliteit bij de aanbestedingen en inrichting van applicaties, zoals een personeelssysteem, financiële applicatie en de primaire applicatie van de SVB.
Business case E-depot Voor het Streekarchief Voorne-Putten en de aangesloten gemeenten Brielle, Nissewaard, Westvoorne en Hellevoetsluis maakten we een projectvoorstel en een business case voor het opzetten van een E-depot voor duurzaam digitaal archiveren. Op basis hiervan heeft de besluitvorming door het Bestuur plaats gevonden.
Provincie Fryslân en E-depot Tresoar Tresoar en de Provincie Fryslân hebben een pilot uitgevoerd met overbrengen van digitaal archief van de Provincie Fryslân naar het E-depot van Tresoar. Vol trots hebben zij de uitkomsten gepresenteerd. De samenwerking draagt daarnaast ook bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Bovendien grijpen Tresoar en de Provincie de uitkomsten aan om samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een start te maken met een Friese bewaarstrategie. Van Kaliber heeft de projectleiding en de inhoudelijke technische/functionele ondersteuning van deze pilot verzorgd.
Aanbesteding E-depotvoorziening Van Kaliber begeleidde het West-Brabants Archief bij de inkoop van vervangende software voor hun E-depotvoorziening. In het E-depot kunnen ambtenaren en burgers op een gebruiksvriendelijke manier (overheids-)informatie raadplegen. Inrichting en opleiding E-depot Als kwartiermaker verzorgt Van Kaliber de initiële inrichting van de E-depotvoorziening en neemt de eerste maanden het functioneel beheer voor zijn rekening. De medewerkers van het West-Brabants Archief worden er vanaf het begin bij betrokken. En mede door het speciaal ontwikkelde trainingsprogramma, zijn zij binnen drie maanden volledig up-and-running met hun nieuwe E-depotvoorziening!
TMLO-mapping Verseon metadataschema Van Kaliber begeleidde de gemeente bij het opstellen van een metadataschema op basis van TMLO. Op basis van een helder stappenplan werd binnen korte tijd een metadataschema opgesteld voor het zaaksysteem Versen van de gemeente. Dit schema is het uitgangspunt voor de overdracht van de te bewaren zaken naar het E-depot van het Noord-Hollands Archief.
Digitaliseren bouwvergunningen Digitaliseren van (bouw-)archief lijkt zo simpel. Maar er komt heel wat bij kijken. Er zijn wettelijke kaders die toegepast moeten worden. Zo zijn er regels over de scankwaliteit, het scanproces en over de vernietiging van de originele documenten. Deze afspraken moeten worden vastgesteld door B&W in een Besluit Vervanging. Vervolgens moet er via een aanbestedingsprocedure een leverancier geselecteerd worden die de bouwdossiers scant en ze samen met de metadata digitaal aanlevert. Tot zover de theorie, in de praktijk verlopen deze projecten vaak moeizaam en verzanden in eindeloze, onduidelijke trajecten met onvrede en onrust in het projectteam en veel strijd met de leverancier. Zo ook bij deze gemeente, waar het digitaliseringsproject al vijf jaar onderweg was. Het project was vastgelopen. Van Kaliber voerde een second opinion uit, waarin alle partijen gehoord werden. Op basis van onze aanbevelingen werd het digitaliseringsproject weer vlot getrokken. Van Kaliber leidde vervolgens het project na de doorstart. Vanaf het begin waren alle partijen aan boord. Aan de hand van het nieuwe plan is onder leiding van onze projectleider de Europese Aanbesteding uitgevoerd. Binnen een half jaar stond het project weer op de rit en is het weer overgedragen aan de interne organisatie. Van Kaliber heeft jarenlange ervaring en loodst jou er soepel doorheen.
BVO Rijn en Braassem Vervanging huidige zaaksysteem: inkoop, implementatie en migratie Van Kaliber verzorgt de projectleiding voor vervanging van het huidige zaaksysteem van de Gemeente Alphen aan den Rijn, de Gemeente Kaag en Braassem en de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. Tevreden opdrachtgever De opdrachtgever kijkt tevreden terug op de samenwerking: "Wat ik als kenmerkend voor de samenwerking heb ervaren is dat we samen heel strak hebben gestuurd op de scope en de planning van het project. Er waren diverse verleidingen op toe te willen geven aan allerlei extra’s. Doordat er een strakke deadline lag hebben we hier elke keer kritisch naar gekeken en is het project uiteindelijk met een minimale overschrijding, maar wel op tijd opgeleverd". Projectleiding en inkoopadvies meerdere aanbestedingen We verzorgden de projectleiding en inhoudelijke inkoopexpertise voor de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem, inclusief koppelingen en migratie. En tevens van het nieuwe Content Management Systeem. Projectleiding en inhoudelijke expertise implementatie én migratie We verzorgden de projectleiding en inhoudelijke expertise voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem, inclusief koppelingen en het nieuwe Content Management Systeem. Tegelijkertijd is de migratie van het oude zaaksysteem naar het nieuwe zaaksysteem gerealiseerd voor de drie organisaties. Doorlooptijd implementatie en migratie: 11 maanden.

Wat klanten zeggen

"Veel kennis van zaken, veel ervaring. Goede communicatie waardoor de opdracht snel duidelijk werd en ook het product voldeed aan de vraag"

Met betrekking tot digitaal, zaakgericht werken kunnen de adviezen van Van Kaliber worden gevolgd

"Ik zou Van Kaliber ook zeker aanraden. Kundige medewerkers met veel inhoudelijke kennis en, heel belangrijk, prettig in de omgang"

"Ik had gelijk vertrouwen in Van Kaliber. Zij zoeken op een zakelijke, gedegen en betrouwbare manier de grenzen op van innovatie"

"Resultaatgericht, kennis van de landelijke standaarden. Veel kennis van implementatie van zaakgericht werken als proces, systeemonafhankelijk"

"Leuk, leerzaam, vernieuwend, verfrissend!"

"Working with Marita has been a pleasure. In a complex environment with a variety of stakeholders she's able to maintain overview and keep a project on track. With a clear communication style team members know what is expected and what needs to be done. Marita really cares about the quality of work and is committed to deliver within a given time-frame. "