Implementatie in de praktijk

Als project- of programmamanager stroomlijnen wij je implementatie, creëren overzicht en begeleiden jouw organisatie stap voor stap. Zo groeien je medewerkers mee in de veranderingen en kunnen zij zich ook na implementatie zélf doorontwikkelen.

 

Expertise Van Kaliber

Van Kaliber levert projectleiding en implementatiediensten op het gebied van digitale informatiemanagement, digitalisering en digitaal archiefbeheer. Onze beproefde aanpak kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid en een gestructureerde, resultaatgerichte werkwijze.

 

Gestructureerde aanpak

Wij werken volgens een gestructureerde aanpak en zijn gecertificeerd Prince II Practitioner, MSP Practitioner, Agile/Scrum Master, Lean Black Belt Six Sigma en Enterprise Architectuur Archimate.

Onze adviseurs, programmamanagers en projectleiders vertalen uw doelstellingen naar heldere resultaten en realiseren deze op een verantwoorde en resultaatgerichte wijze.

Door onze jarenlange ervaring en zorgvuldigheid creëren we snelheid en draagvlak!

Klantcases

Europese aanbesteding en organisatiebrede implementatie zaaksysteem, digitale werkprocessen en het digitaal archief conform vigerende archiefregelgeving met bijbehorende beheerstaken en werkafspraken.

Doorontwikkeling zaakgericht werken

Zaakgericht werken met het zaaksysteem kwam niet van de grond. Samen met de medewerkers maakte Van Kaliber de verbeterpunten zichtbaar. Daardoor werd de inrichting van het zaaksysteem aangepast en de werkwijze verbeterd.

Opzetten e-depot
Van Kaliber verzorgt de projectleiding voor het opzetten van het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken. We begeleidden de marktconsultatie en de aanbesteding. We richtten vervolgens de SaaS-oplossing in als e-depotvoorziening, zetten de beheerorganisatie en het functioneel applicatiebeheer op en trainden alle betrokken medewerkers.

“Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige aanbestedingsprocedure gegund. Met de aanschaf van deze e-depotvoorziening zet Erfgoed Leiden een belangrijke stap op weg naar een digitale archiefbewaarplaats”.

Testopnames e-depot
We begeleiden Erfgoed Leiden bij de succesvolle(test-)opnames van ruimtelijke plannen, websitearchief, netwerkschijf, videotulen, particulier archief, bouwvergunningen en een zaaksysteem van de bij Erfgoed Leiden aangesloten archiefvormers, zoals de gemeente Leiden, Katwijk, HLTsamen en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Inrichting en opleiding e-depot
Als kwartiermaker verzorgt Van Kaliber de inrichting van de e-depotvoorziening en neemt de eerste maanden het functioneel beheer voor zijn rekening.

De medewerkers van het West-Brabants Archief worden er vanaf het begin bij betrokken en mede door het speciaal ontwikkelde trainingsprogramma, zijn zij binnen drie maanden volledig up-and-running met hun nieuwe e-depotvoorziening.