Erfgoed Leiden en Omstreken kiest voor de Monitor Digitale Informatie

Erfgoed Leiden en Omstreken is van start met de Monitor Digitale Informatie. Met behulp van de Monitor wil Erfgoed Leiden inzicht krijgen in de aard en de omvang van de digitale informatie die zal worden aangeleverd door de aangesloten gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen.

Op basis van de resultaten kunnen de kosten en de risico’s van het digitale informatiebeheer in de huidige situatie worden afgewogen tegen de kosten van uitplaatsen of (vervroegd) overbrengen.

Erfgoed Leiden heeft een e-depot als digitale bewaarplaats om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen.