Digitaliseren

Digitalisering van papieren werkstromen en archieven vraagt om een ervaren, daadkrachtige projectleider. Met kennis van archiefwetgeving, ICT en processen. Met gevoel voor mensen. Dat maakt het verschil.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken draagt bij aan een transparante dienstverlening. Onze ervaren en onafhankelijke projectleiders ontzorgen bij de aanbesteding, implementatie en doorontwikkeling van uw zaaksysteem. Ook bij samenwerking en ambtelijke fusie.

Archiveren / e-Depot

Een e-depot borgt duurzame digiatle archivering. Onze projectleiders selecteren en inplementeren en werken tegelijkertijd aan draagvlak en bewustzijn.

Aanbesteding

Voor een zorgvuldige aanbesteding van hard- en software voor het inrichten van informatie-management. Onze ervaring en zorgvuldige aanpak brengt snelheid en draagvlak in uw selectie- en aanbesteding.

Onze klanten:Ministerie IM, EL&IHLT-Samen

Implementatie

Onze aanpak kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid en gestructureerde, resultaatgerichte werkwijze. Samen met de belanghebbenden werken we naar het beoogde resultaat.

Onze klanten:

Hoofdpijndossier? 

Soms loopt een project onverhoopt niet zoals u wilt.  Onze project audit zet uw project weer op de rails. Door onze onafhankelijke analyse, brede ervaring en open aanpak nemen wij uw mensen mee en behaalt u resultaat.

Onze klanten: zijn blij dat ze weer lekker slapen en wij respecteren hun privacy  

Projectmanagement

U wilt een efficiënte, flexibele bedrijfsvoering en transparante dienstverlening aan uw klanten. Uw mensen hebben een digitale werkomgeving nodig om tijds- en plaatsonafhankelijk samen te werken met collega’s, klanten en ketenpartners. Ondertussen gaat er nog steeds papier rond. Dat betekent overbodige kosten, meer kans op fouten en onnodig kwaliteitsverlies. ‘Oude’ taken op een nieuwe manier uitvoeren is voor medewerkers bedreigend en een bron van onzekerheid voor de toekomst. Het vergt daadkracht en expertise om uw digitale strategie te realiseren.

Onze (15+ jaar) ervaren, gecertificeerde programma- en projectmanagers gaan samen met uw management en medewerkers aan de slag. Van zware overall-programmamanager tot technisch of functioneel projectleider van pakketimplementaties of als (inhoudelijke) deelprojectleider op het gebied van ICT en informatiemanagement.

U krijgt grip op ICT en informatie. Papier en digitaal. Zonder gedoe. Mét resultaat.